Zpracování korektury

Korektury mohu zaznamenat přímo do dokumentu (doc, docx, rtf, txt, odf). A to buď v režimu sledování změn, nebo změnou barvy písma či barevným zvýrazněním části textu.

V dokumentech, které jsou ve formátu pdf, mohu zanést revize barevným zvýrazněním části textu a vložením poznámky s komentářem k opravě (v dokumentu pdf musí být povoleno vkládat poznámky).

Pokud chcete korektury zaznamenat do vytištěného pare, zanesu je pomocí standardních korektorských značek. V případě, že si nedodáte vytištěné pare, účtuji si za každou vytištěnou stránku 1,50 Kč.