Reference

V roce 2003 jsem úspěšně ukončil studium bohemistiky (se zaměřením na ediční praxi) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Níže najdete soupis publikací, jež jsem edičně připravil k vydání nebo redigoval.

Ediční příprava knih

Vladimír Justl: Holaniana. Praha, Akropolis 2010

Jaroslava Janáčková: Návraty. Praha, Akropolis 2010 (spolueditor)

Josef Horák: Rožďalovice na přelomu století. Město Rožďalovice, Rožďalovice 2013

Jazyková redakce

Nakladatelství Akropolis

Egon Bondy: Mníšek / Vylitý nočník. Praha, Akropolis 2008

Lisa Peschel (ed.): Divadelní texty z terezínského ghetta. Praha, Akropolis 2008

Michal Bauer (ed.): II. sjezd Svazu československých spisovatelů (22.–29. 4. 1956). Praha, Akropolis 2011

Richard Popel: Gajstova smrt. Praha, Akropolis 2011

Jiří Holý – Petr Málek – Michael Špirit – Filip Tomáš: Šoa v české literatuře a v kulturní paměti. Praha, Akropolis 2011

Egon Bondy: Invalidní sourozenci. Praha, Akropolis 2012

Xavier Galmiche: Vladimír Holan, bibliotékář Boha. Praha, Akropolis 2012

Nakladatelství Academia

Martin Cohen: Hrátky s myslí. Praha, Academia 2012

Marie Čechová: Řeč o řeči. Praha, Academia 2012

Petr Čermák – Claudio Poeta – Jan Čermák: Pražský lingvistický kroužek v dokumentech. Praha, Academia 2012

Martin Hilský (ed.): Slovník citátů z Díla Williama Shakespeara. Praha, Academia 2012
Lubomír Doležel: Život s literaturou. Praha, Academia 2013

Naděžda Morávková: František Graus a československá poválečná historiografie. Praha, Academia 2013

Světla Čmejrková – Martin Havlík – Jana Hoffmannová – Olga Müllerová – Jiří Zeman: Styl mediálních dialogů. Praha, Academia 2013

Prokop Tomek: Estébáckou Prahou (Průvodce po pražských sídlech Státní bezpečnosti). Praha, Academia 2013

Paulina Bren: Zelinář a jeho televize. Kultura komunismu po pražském jaru 1968. Praha, Academia 2013

Markéta Pravdová – Ivana Svobodová (eds.): Akademická příručka českého jazyka. Praha, Academia 2014

Přemysl Houda: Intelektuální protest, nebo masová zábava? Folk jako společenský fenomén v době tzv. normalizace. Praha, Academia 2014

Alžběta Čornejová: Dovolená s poukazem. Odborové rekreace v Československu
1948–1968
. Praha, Academia 2014

Eva Semotanová – Jiří Cajthaml a kol.: Akademický atlas českých dějin. Praha, Academia 2014

Dalibor Dobiáš (ed.): Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká
věda (1817–1885)
. Praha, Academia 2014

Nepomuk Gasteiger: Konzument. Praha, Academia 2015

Štěpán Filípek: Karel Horký – rytíř ulice. Praha, Academia 2015

Jiří Padevět: Krvavé finále. Jaro 1945 v českých zemích. Praha, Academia 2015

Vladimír Šmilauer: Osídlení Čech ve světle místních jmen. Praha, Academia 2015

Jonathan Bolton: Světy disentu. Praha, Academia 2015

Pavel Kmoch: Provinění proti národní cti. Praha, Academia 2015