Korektury textů

Hodláte svůj text veřejně prezentovat a nejste si jistí, zdali je bez pravopisných a gramatických chyb? Potřebujete na něm provést opravu pravopisu a textové korektury? Potřebovali byste ho stylisticky vylepšit? Bezchybný text je Vaší nejlepší vizitkou.

Každý text si zaslouží přiměřenou pozornost a kvalitní zpracování co do své obsahové a formální stránky. Pravopisné chyby jsou jen jedním z prohřešků. Neméně důležité také je, aby byl text srozumitelný a soudržný (koherentní). Vaše osobnost za Vás bude promlouvat prostřednictvím Vašeho textu. Jistě chcete působit co nejlepším dojmem.

Svěřte svůj text odborníkovi, který se postará o to, aby Vaše diplomové či bakalářské práce, webové prezentace, prospekty, letáky, propagační materiály, firemní či jiné dokumenty a tiskoviny byly Vaší nejlepší vizitkou. Nabízím Vám své služby:

Jazykové korektury textu

  • opravy překlepů, pravopisných a gramatických chyb včetně interpunkce – čárky, tečky, pomlčky…

Stylistické korektury textu

  • jazyková (základní) korektura včetně stylistických (slohových) úprav textu – přeformulování konkrétních větných celků, volba vhodných jazykových prostředků s ohledem na druh textu a jeho celkovou soudržnost.

Typografické korektury textu

  • tyto korektury se týkají textů, které mají být publikovány v tištěné podobě (brožury, knihy, letáky…) a u nichž je potřeba dbát na celkové typografické a grafické zpracování; zahrnují především kontrolu výrazů, které by neměly stát na koncích řádků, dělení slov, odsazení odstavců, výčtů apod.

Kontrola bibliografických citací

  • podle ČSN ISO 690.

Tvorba textů

  • psaní textů na zakázku.

Na svém kontě mám řadu publikací, které jsem připravil k vydání. Jejich kompletní soupis najdete zde.